הנהלת החברה

 • עודד בלום
  מנהל כללי
 • חיים גוטמן
  משנה למנכ"ל
 • יאיר תמיר
  סמנכ"ל כספים
 • יעקב אבידור
  סמנכ"ל נכסים
 • אייזיק וורצל
  סמנכ"ל לוגיסטיקה בינוי ורישוי
 • מרב בלטנר
  סמנכ"ל מכירות
 • אסף פארן
  סמנכ"ל ייזום ותכנון
 • אורי חמו
  סמנכ"ל כלכלה ובקרה
 • עודד גולן
  מנכ"ל דור אלון טכנולוגיות גז
 • עמית זאב
  מנכ"ל דור אלון ניהול מתחמים קימעונאיים בע"מ
 • אמיר ליסטונד
  יועץ משפטי ומזכיר החברה
 • משה וילצ'ינסקי
  חשב