הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מחירי הסולר שנגבו מלקוחות ספידומט

החל מאפריל 2018, שינוי המחירון המומלץ לסולר ייעשה בהתאם לשינוי ברכיבים הבאים: שינוי במחיר הסולר (כפי שמפורסם על ידי מנהל הדלק), שינוי בבלו ובמע"מ ושינוי הממוצע החודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן, כמפורט בהסכם הפשרה בת.צ. 32204-08-12 המצ"ב

להורדת פסק הדין של בית המשפט המחוזי יש ללחוץ על הקישור

להורדת הקובץ הסכם הפשרה נוסח מלא יש ללחוץ על הקישור

להורדת הקובץ בקשה לאישור הסכם הפשרה יש ללחוץ על הקישור

מעבר לעמוד נגיש