הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מחירי הסולר שנגבו מלקוחות ספידומט

החל מאפריל 2018, שינוי המחירון המומלץ לסולר ייעשה בהתאם לשינוי ברכיבים הבאים: שינוי במחיר הסולר (כפי שמפורסם על ידי מנהל הדלק), שינוי בבלו ובמע"מ ושינוי הממוצע החודשי של מרווח השיווק ללקוח מזדמן, כמפורט בהסכם הפשרה בת.צ. 32204-08-12 המצ"ב

להורדת הקובץ הסכם הפשרה נוסח מלא יש ללחוץ על הקישור

להורדת הקובץ בקשה לאישור הסכם הפשרה יש ללחוץ על הקישור

מעבר לעמוד נגיש