חדשות והודעות

 

20.04.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 28 במאי 2017 לדיווח המלא