חדשות והודעות

 

20.04.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 28 במאי 2017 לדיווח המלא
07.08.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 12 בספטמבר 2017 לדיווח המלא