חדשות והודעות

 

20.04.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 28 במאי 2017 לדיווח המלא
07.08.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 12 בספטמבר 2017 לדיווח המלא
03.09.17 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 3 באוקטובר 2017 לדיווח המלא
18.09.17 הודעה על ביטול אסיפה כללית מיוחדת שזומנה לתאריך 3 באוקטובר 2017 לדיווח המלא