אודות החברה

תולדות החברה וארועים מרכזיים

בעקבות הרפורמה במשק הדלק בסוף שנות ה- 80 הוקמו שתי חברות דלק – אלון חברת הדלק לישראל בע”מ ודור אנרגיה (1988) בע”מ.
אלון חברת הדלק לישראל נוסדה בשנת 1990 ע”י התנועה הקיבוצית במטרה לנצל את יתרון הגודל והיקפיי צריכת הדלק של התנועה הקיבוצית.

עד לשנת 1992 מכרה החברה דלק בעיקר במסגרת התנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת.
בשנת 1992 הצטרפה לאלון קבוצת ביילסול, שהתמחתה בהקמה ותפעול של תחנות תדלוק ומרכזי מסחר.
אלון יישמה תפישה חדשה של מתחמי תדלוק המשולבים עם מרכזים מסחריים המעניקים ערך מוסף ללקוח, מעבר לתדלוק עצמו והיתה חלוצה בישראל בתחום הקמה והפעלה של חנויות נוחות הצמודות לתחנות התדלוק.
דור אנרגיה (1988) בע”מ הוקמה בשנת 1988. החברה החלה את פעילותה בשנת 1989, ובשנת 1990 פתחה את תחנת הדלק הראשונה שלה. בשנת 1992 פתחה דור את המת”ס (מרכז תדלוק סולר) הראשון והיתה חלוצה בתחום הסדרי תדלוק לרכבים כבדים בישראל.

הן אלון והן דור היו חלוצות השרות העצמי ושילבו בתחנות הדלק שלהן, כבר בראשית דרכן, משאבות בשרות עצמי בהן נהנה הלקוח מהנחה על מחיר הבנזין. לימים תוקנו תקנות ע”י המדינה, המחייבות את תחנות הדלק בישראל לאפשר מכירת בנזין בשרות עצמי ובמחיר מופחת (יחסית למכירת בנזין בשרות מלא).

בספטמבר 1999 רכשה חברת הדלק אלון 65% ממניות חברת דור אנרגיה ובמקביל רכשה דור אנרגיה 100% ממניות חברת דור גז.

בשנת 2001 השלימה אלון רכישת 100% ממניות דור אנרגיה.

בסוף שנת 2004 שונה שם החברה לדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ, ופעילותה של אלון בתחום האנרגיה בישראל הועברה לדור אלון, באופן שהחל מינואר 2005 מרכזת דור אלון את כל פעילות האנרגיה בישראל של קבוצת אלון.

בחודש מאי  2005  הנפיקה דור אלון מניות ואגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בשנת 2007  רכשה דור אלון את חברת AM:PM המפעילה רשת חנויות נוחות באזור גוש דן.

בשנת 2009 החלה החברה להקים ולהפעיל רשת של סופרים במושבים וקיבוצים הממותגת “אלונית במושב” ו”אלונית בקיבוץ”.

בשנת 2010 השלימה החברה מהלך לפיצול פעילותה בתחום חיפושי הגז לחברת אלון חיפושי גז טבעי בע”מ, במסגרתו העבירה החברה לאלון חיפושי גז 95% מזכויותיה בשותפות העוסקת בתחום חיפושי הגז וחילקה את כל מניות אלון חיפושי גז שהוחזקו על ידה לבעלי המניות של החברה.

בשנת 2010 מכרה אלון חברת הדלק לישראל את כל מניות דור אלון המוחזקות על ידה, לאלון רבוע כחול ישראל בע”מ  כנגד הקצאת מניות של רבוע כחול לאלון, ממועד השלמת העסקה כאמור הפכה רבוע כחול להיות בעלת השליטה הישירה בדור אלון.

בספטמבר 2016 רכש מר מרדכי בן משה באמצעות חברה פרטית אשר בשליטתו את מלוא המניות בחברת אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ובכך הפך לבעל השליטה בדור אלון.