אלון מרכזי אנרגיה

לוגו אלון מרכזי אנרגיה

אלון מרכזי אנרגיה

חזון

לשמש כיצרן ומשווק חשמל מוביל במדינת ישראל, בעל יכולות פעולה והתרחבות לשוק הבינלאומי.

הצוות הניהולי:

יו”ר דירקטוריון – מוטי בן משה.
מנכ”ל – ירון סילש.

רקע כללי:

  • אלון מרכזי אנרגיה הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה בשנת 2012 והינה בבעלות מלאה של דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ.
  • השותפות מבטאת סינרגיה של איתנות פיננסית, היכרות מעמיקה עם משק החשמל בישראל, ניסיון מוכח בהקמת מיזמי גנרציה, יזמות וניהול איכותי.
  • השותפות הקימה תחנת כח קונבנציונאלית באזור התעשייה של קריית גת , המוסקת מגז טבעי ובעלת כושר ייצור של כ-MW75. כל יכולת ייצור החשמל נמכרת ללקוחות קצה פרטיים. הולכת החשמל מבוצעת ע”י קווי ההולכה של והחלוקה של חח”י בהתאם להוראות חוק משק החשמל התשנ”ו- 1966 ותקנותיו, בהתאם לאמות המידה והתעריפים הנקבעים על ידי משק החשמל.
  • תחנת הכח החלה את הפעלה המסחרית במהלך נובמבר 2019, במהלכה ייצרה חשמל ביעילות של כ- 54% ובזמינות של כ-98%, ומכרה ללקוחות הקצה את מלוא החשמל שייצרה.

      

ליצירת קשר:

כתובתנו: יורופארק, בניין צרפת, ת.ד. 3, קיבוץ יקום 60972
טלפון: 09-9618509
דואר אלקטרוני: Yaron.Szilas@dorgas.co.il