חדשות והודעות

28.12.20 – הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות שזומנה לתאריך 1 בפברואר 2021 – לדיווח המלא

22.9.20 – הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת בתאריך 28 באוקטובר 2020 – לדיווח המלא

20.06.19 – הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתיתת ומיוחדת בתאריך 28 ביולי 2019 – לדיווח המלא

03.05.18 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שזומנה לתאריך 7 ביוני 2018 – לדיווח המלא

17.01.18 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שזומנה לתאריך 17 בינואר – לדיווח המלא

18.09.17 – הודעה על ביטול אסיפה כללית מיוחדת שזומנה לתאריך 3 באוקטובר 2017 – לדיווח המלא

03.09.17 – הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 3 באוקטובר 2017 – לדיווח המלא

07.08.17 – הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 12 בספטמבר 2017 – לדיווח המלא

20.04.17 – הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת בתאריך 28 במאי 2017 – לדיווח המלא