יצירת קשר- קשרי משקיעים

יאיר תמיר
תפקיד:סמנכ”ל כספים
Email: yair.tamir@doralon.co.il
• חמו אורי
תפקיד: סמנכ”ל כלכלה ובקרה
Email: Uri.Hemo@DorAlon.co.il