פניות/ דיווחים לממונה על הקוד האתי

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ וחברות בנות וקשורות שלה (“החברה”)
פניות/ דיווחים לממונה על הקוד האתי
הממונה על הקוד האתי בחברה הינה מנהלת משאבי האנוש של החברה גב’ דיאנה סימנהאוס (“הממונה”). הממונה עומדת לרשות אנשי החברה בהכוונה, הדרכה, הנחיה ועצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.
על כל עובד ונושא משרה בחברה לדווח באופן מיידי לממונה כאשר ישנו חשש לביצוע הפרות מכל סוג על ידי מי מחברי הדירקטוריון, מנהלי ו/או עובדי החברה, לרבות:
1) הפרת הוראות הדין;
2) הפרת הוראות תכנית האכיפה הפנימית של החברה;
3) הפרת נהלי החברה;
4) התנהגות שאינה תואמת את הקוד האתי;
5) אי סדרים בחברה;
6) כשל במערך הבקרה/ הביקורת הפנימית;
7) מעילות והונאות.

החברה מתחייבת לטפל בכל פנייה בצורה יסודית ודיסקרטית, וכן לפעול באופן מהיר ונחוש כנגד כל חריגה (לרבות הפרת הקוד האתי), ולהפעיל אמצעי אכיפה הולמים כנגד המפרים.
יודגש, כי אי דיווח, כמוהו כהפרה של הקוד האתי של החברה, עם זאת, יובהר כי חל איסור מוחלט להגיש דיווחים כוזבים ביודעין (למשל במטרה לפגוע או להטריד עובד אחר).

נוסף על הדיווח בדף זה, ניתן לפנות לממונה, בין היתר, בערוצים הבאים:
טלפון: 09-9618598.
דוא”ל: Daiana.Simenhouse@DorAlon.co.il
דואר: גב’ דיאנה סימנהאוס – מנהלת משאבי אנוש
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ
ת.ד. 1, יורופארק, יקום 60972

בדף זה, ניתן לפרסם פניות/דיווחים אנונימיים, אשר ידווחו באופן מיידי לממונה על הקוד האתי בחברה – גב’ דיאנה סימנהאוס, וליועץ המשפטי ומזכיר החברה – עו”ד אמיר ליסטונד.

השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה