קשרי משקיעים צור קשר

יאיר תמיר
תפקיד:סמנכ”ל כספים
Email: yair.tamir@doralon.co.il
אורי חמו 
תפקיד: סמנכ”ל כלכלה ובקרה
Email: Uri.Hemo@DorAlon.co.il