מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות*

מעודכן לתאריך 01.010.2020

 

המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

באילת – ללא מע"מ

המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון

מחירון דלקים
המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.
באילת – ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון
מוצר בכל הארץ באילת
ב‏נ‏ז‏י‏ן‏ ‏95 ‏-שרות מלא 5.67 4.85
בנזין 98 7.75 6.63
ס‏ו‏ל‏ר‏ ‏‏ת‏ח‏ב‏ו‏ר‏ה 15.24 13.02
גפ"ם אוטומטיבי 2.85 2.44