מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות*

מעודכן לתאריך 01.01.2021

 

המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש”ח/ליטר כולל מע”מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

באילת – ללא מע”מ

המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון

מחירון דלקים
המחיר בטבלה הינו מחיר לצרכן ש”ח/ליטר כולל מע”מ, *כפי שיעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.
באילת – ללא מע”מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי המומלץ של דור אלון
מוצר בכל הארץ באילת
ב‏נ‏ז‏י‏ן‏ ‏95 ‏-שרות מלא 5.72 4.89
בנזין 98 7.80 6.67
ס‏ו‏ל‏ר‏ ‏‏ת‏ח‏ב‏ו‏ר‏ה 15.50 13.25
גפ”ם אוטומטיבי 3.08 2.63