אראלוב SKL-2

קבוצה: משחות סיכה
מספר מוצר: 2110
תיאור מוצר ושימוש אופייני: משחה איכותית בעלת דביקות ועמידות במים משופרת. לעבודה בתנאי עבודה קשים. בתחום טמפרטורות מ20 - עד 150 צלסיוס.
מפרט מוצר: DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal DIN 51502 KP2K-20
מפרט המוצר: DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal DIN 51502 KP2K-20