אראל אורל קומפ 46

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 2088
תיאור מוצר ושימוש אופייני: לסיכת מדחסים בורגיים ובוכנה בתעשיית המזון והתרופות.
מפרט מוצר: DIN 51506 NSF H1
מפרט המוצר: DIN 51506 NSF H1