גריז היי-טק 3 EP

קבוצה: משחות סיכה
מספר מוצר: 1074
תיאור מוצר ושימוש אופייני: המשחות היי-טק EP מתאימות לסיכה של מייסבים ומנגנונים הדורשים סיכה במשחת סיכה. המשחות לשימוש במגזרי תעשיה, תחבורה וחקלאות וכן לשימוש כללי. דרגת החדירות NLGI 2 היא הנפוצה ביותר בשימוש. לסיכת ממסרות סגורות במשחה השימוש בחדירות NLGI 1 וכן למערכות ס
מפרט מוצר: DIN 51818 NLGI 3 Penetration 220 to 250 Consistency relatively stiff
מפרט המוצר: DIN 51818 NLGI 3 Penetration 220 to 250 Consistency relatively stiff