דור הידראולי 10W

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 1045
תיאור מוצר ושימוש אופייני: השמן מומלץ למערכות הידראוליות בציוד אוטומוטיבי , מערכות הרמה של משאיות, מנופים ,מלגזות וכד בהן מומלץ לשימוש שמן בדרגת צמיגות 10W. דרגת הצמיגות SAE 10W מקבילה מבחינת צמיגות לזו של ISO VG 32.
מפרט מוצר: SAE 10W
מפרט המוצר: SAE 10W