דור נט 32

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 1044
תיאור מוצר ושימוש אופייני: שמן דליל ,זול במחיר, שימון כללי, מרכיב בפורמולציות יצור שונות בהן נדרש שמן מסוג זה.
מפרט מוצר: ISO VG 32
מפרט המוצר: ISO VG 32