דור ספין 2

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 1110
תיאור מוצר ושימוש אופייני: מומלץ לשימוש במערכות ספינדלים / פלכים הסובבים במהירויות גבוהות. מערכות כאלה נפוצות במכונות עיבוד שבבי , ראשי כרסום ועוד. בגלל הצמיגות הנמוכה וכושר מעבר חום מועדף משמש גם למערכות קירור.
מפרט מוצר: DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 2 SPERRY VICKERS M-2950-S,1-286-S ANFOR NF E 48-603 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69
מפרט המוצר: DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 2 SPERRY VICKERS M-2950-S,1-286-S ANFOR NF E 48-603 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69