טקרון תוסף בנזין GDI מרוכז

קבוצה: מוצרי עזר לרכב
מספר מוצר: 3147
תיאור מוצר ושימוש אופייני: טקרון תוסף בנזין GDI מרוכז מיועד למנועי בזנין הזקה ישירה (GDI) או (DISI) המונעים בבנזין או בתערובות בנזין (מתנול, M85, M15) במכוניות נוסעים וטנדרים. -וכן, רכב בנזין היברידי התוסף מותאם לבנזין ואינו מכיל גופרית, התוסף אינו פוגע בממירים קטליטיים, או במער