שברון מולי מקס EP2`

קבוצה: משחות סיכה
מספר מוצר: 3113
תיאור מוצר ושימוש אופייני: משחה איכותית עם תוספי לחץ מוגבר, בנוסף מכילה תוסף מיוחד - מוליבדן דו גופרתי ( MOS2 ) תוסף מיוחד זה מאפשר לה לתת מענה בתנאי סיכה גבולייםסיכה יבשה. בגוון שחור. משחה מסוג זה נדרשת במכלולים או תנאי תפעול שמנגנוני סיכה רגילים לא יכולים לפעול. לשימ
מפרט מוצר: DIN KP 2N-30 ASTM D4950 Service Classification LB Association of American Railroads Specification M-929-75 ISO L-XCDHB 2 DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal
מפרט המוצר: DIN KP 2N-30 ASTM D4950 Service Classification LB Association of American Railroads Specification M-929-75 ISO L-XCDHB 2 DIN 51818 NLGI 2 Penetration 265 to 295 Consistency Normal