איכות הסביבה

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע”ב 2012 (סעיף 30 א ) , הנך רשאי למסור, ללא תמורה סוללות למיחזור בנוסף, ניתן ללא תמורה להעביר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בתחנות דור אלון ואנו נדאג להעברתו למחזור מוכר באמצעות תאגיד המיחזור מ.א.י – מיחזור אלקטרוניקה לישראל. אין להשליך פסולת מסוג אחר במיכלי המיחזור , אין להשליך פסולת מזיקה.

לסביבה באהבה. לקוח/ה נכבד/ה, ניתן למסור, ללא תמורה, במעמד הקנייה מוצר חשמלי משומש הדומה למוצר אותו רכשת אצלנו. בנוסף, בחנות זו ניתן למסור ללא תמורה, סוללות משומשות. אין להשליך פסולה מזיקה ו/או פסולת שאינה של מוצרי חשמל, נורות או סוללות.