ספידcash ‎

ספיד קאש

כרטיס ספידCASH  , הינו כרטיס מגנטי ייחודי של חברת דור אלון, מוגבל בסכום קבוע מראש,  המיועד לשימוש כאמצעי תשלום עבור עסקאות רכישת דלקים  בתחנות התדלוק של דור אלון.

השימוש בכרטיס מיועד עד לגובה הסכום הקבוע על גבי הכרטיס, או עד לתום 3 שנים ממועד רכישת הכרטיס, זאת גם אם לא מומש במלואו, לפי המוקדם מביניהם.

השימוש בכרטיס מוגבל לסוג הדלק המפורט על גבי הכרטיס (בנזין 95 אוקטן ו/או סולר ו/או גפ”מ) בלבד, ויאפשר רכישת סוג הדלק הקבוע על גבי הכרטיס בלבד

יתרה ותוקף הכרטיס נקובים בפתקית המתקבלת בכל תדלוק בתחנות התדלוק של דור אלון

הכרטיס תקף לשימוש רק בתחנות התדלוק של דור אלון, המפורטות ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה כתחנות המכבדות את הכרטיס.

קבצים מצורפים: