הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין מחירי הסולר שנגבו מלקוחות ספידומט