ייזום סופר אלונית או אלונית בקיבוץ/במושב

ליצירת קשר עם מחלקת ייזום :
שי מדרר Shay.Madrar@DorAlon.co.il
טלפון: 09-9618601