מבנה אירגוני

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ וחברות הבת שלה עוסקות בפיתוח, הקמה ותפעול של תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים בסמיכות להם, ובשיווק של מוצרי דלק ומוצרים אחרים, באמצעות תחנות תדלוק ובשיווק ישיר ללקוחות.
בנוסף, דור אלון שותפה בפעילות בתחום התשתיות ועוסקת בייזום והקמת פרויקטים בתחומי התפלת המים והאנרגיה. כמו כן שותפה דור אלון בפעילות חיפושי גז טבעי מול חופי מדינת ישראל.