אראל מוטנול HV 100

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 2085
תיאור מוצר ושימוש אופייני: מתאים לעבודה בטמפרטורות אוויר דחוס עד 250 צלסיוס.
מפרט מוצר: ISO VG 100
מפרט המוצר: ISO VG 100