דור בלו תמיסת אוריאה לתחבורה

קבוצה: מוצרי עזר לרכב
מספר מוצר: 1085
תיאור מוצר ושימוש אופייני: תמיסה אוריאה לתחבורה סטנדרטית AUS 32 (Aqueous Urea Solution) , למילוי במיכל הייעודי במשאיות ,אוטובוסים וטרקטורים EURO IV, V &VI המצוידים במערכת SCR. התמיסה מוזרקת לממיר להפחתת תחמוצת חנקן (SCR) ובכך מסייע בהפחתת זיהום אויר. התמיסה מאושרת לשימוש בכל דגמי ה
מפרט מוצר: ISO 22241-3 DIN 70070 ISRAELI STANDARD 5852/1
מפרט המוצר: ISO 22241-3 DIN 70070 ISRAELI STANDARD 5852/1