דור ספין 10

קבוצה: שמנים לתעשייה
מספר מוצר: 1109
תיאור מוצר ושימוש אופייני: שמן הידראולי דליל לסיכת פלכים/ספינדלים הסובבים במהירות גבוהה במיוחד. לשימוש בעיקר במכנות עיבוד מתכת, שיבוב ,כרסום וכד.
מפרט מוצר: DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 10 SPERRY VICKERS M-2950-S,1-286-S ANFOR NF E 48-603 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69
מפרט המוצר: DIN 51524 Part II HLP Dension Hydraulics HF-0 ISO VG 10 SPERRY VICKERS M-2950-S,1-286-S ANFOR NF E 48-603 CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69