נספח 4

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 4-
הנוסח ההודעה לחברי הקבוצה הראשונה

 

לקוח/ה יקר/ה,

בהתאם להסדר הפשרה בתובענה ייצוגית במסגרת התביעה הייצוגית ת.צ. 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (סניוריטה לשעבר) נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (ניתן לעיון בנוסח המלא של הסדר הפשרה בכתובת ____) נמצא כי הנך זכאי/ת לפיצוי בסך של ___ ₪ בגין התשלומים ששולמו על ידך בעבר בעבור רכישת סולר במסגרת הסדר הספידומט (להלן: “סכום הפיצוי). אי לכך, החשבון שלך בספידומט יזוכה בגובה סכום הפיצוי, כך שסכום חיוב הרכישות שלך בחודש הנוכחי יופחת בגובה סכום הפיצוי, במועד התשלום לפי תנאי האשראי שלך.

הנך רשאי/ת למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידך מתוך סכום הפיצוי, ככל שקיימת לך (להלן: “יתרת הזיכוי”) באמצעות כרטיס תדלוק “ספיד קאש” של דור אלון (להלן: “כרטיסי תדלוק”) שהם אמצעי תשלום המאפשרים לרכוש סולר לפי מחיר התחנה ללקוח מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי בתחנות התדלוק של דור אלון. כרטיס התדלוק יוזן בגובה יתרת מלוא הזיכוי (תוך עיגול לרמה של עשרות ₪) והשימוש בהם כפוף לתקנון דור אלון המפורט בכתובת _____.

אפשרות זו תעמוד לרשותך בתוך 180 ימים ממועד משלוח הודעה זו. לשם מימוש זכאות זו, הנך נדרש/ת לתת הוראות בכתב לדור אלון בתוך הפרק הזמן האמור של 180 ימים לכתובת המייל customerservice@doralon.co.il, על מנת להודיע כיצד ברצונך לקבל את כרטיס התדלוק: משלוח בדואר רשום; איסוף עצמי של הכרטיס במשרדי דור אלון (בניין צרפת, קיבוץ יקום), לאחר תיאום מראש ובהצגת ייפוי כוח חתום ממורשה חתימה או איסוף באמצעות שליח, לאחר תיאום מראש ובהצגת ייפוי כוח חתום ממורשה חתימה בתוך 3 חודשים.

לחלופין, הנך רשאי/ת למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידך, במזומן, ובמקרה זה יעמוד סכום המזומן על 90% מיתרת הזיכוי. לשם מימוש זכאות זו, הנך נדרש/ת לתת הוראה בכתב לדור אלון בכתובת המייל customerservice@doralon.co.il, ובמקרה כאמור דור אלון תזכה את חשבון הבנק באמצעותו את/ה משלם במסגרת הסכם הספידומט.

 

חזרה לעמוד הראשי