נספח 5

חזרה לעמוד הראשי | חזור אחורה

-נספח 5-
הנוסח ההודעה לחברי הקבוצה השנייה

 

שלום לך,
בהתאם להסדר הפשרה בתובענה ייצוגית במסגרת התביעה הייצוגית ת.צ. 32204-08-12 1 ביג סטפ אסטרטגיות בע”מ (סניוריטה לשעבר) נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (ניתן לעיון בנוסח המלא של הסדר הפשרה בכתובת ____) נמצא כי הנך זכאי לפיצוי בסך של ___ ₪ בגין התשלומים ששולמו על ידך בעבר בעבור רכישת סולר במסגרת הסדר הספידומט. מסכום הפיצוי יקוזז חובך בסך של _______.

על מנת לקבל את הפיצוי, עלייך להודיע לדור אלון, באמצעות מילוי ושליחת טופס הפנייה המצורף למכתב זה לכתובת המייל customerservice@doralon.co.il, על רצונך לקבל את הפיצוי ובדבר הדרך הרצויה לקבלת הפיצוי, וזאת עד ליום _______________.

 

חזרה לעמוד הראשי